Poštovana gospodo, Želimo Vas obavijestiti da je agencija «PASS» registrovana za pružanje svih poslovnih usluga firmama na području Brčko Distrikta, BiH i šire.

 

Agencija je počela sa radom na osnovu istraživanja tržišta koje je pokazalo da postoji veliki interes i potreba među privrednim subjektima za agencijom koja pruža ovu vrstu usluga i na taj način im olakšava rad, štedi sredstva, vrijeme i radnu snagu.